EFTERVÆRN & UDSLUSNING

Autoværn

Når der på et behandlingsplansmøde besluttes, at den unge skal begynde en udslusning, tager Holbrogaard efterfølgende kontakt til sagsbehandleren for at aftale, dels hvad der kan lade sig gøre og dels hvem der gør hvad.

I samråd mellem den unge, sagsbehandler, UU-vejleder, forældrene og Holbrogaard lægges en plan for udslusningen/efterværn:

  • Hvilken uddannelse, arbejde, praktisk eller lignende skal den unge starte på?
  • Hvor skal den unge bo?
  • Hvilken støtte får den unge brug for?

Holbrogaard har 3 modeller at tilbyde kommunerne:

– Model 1:, Holbrogaard finder en egnet bolig og støtter denne via en kontaktperson, der bl.a. hjælper den unge med at klare hverdagen og administrere økonomi. Endvidere tilbyder vi den unge at fortsætte med de terapeutiske samtaler. Holbrogaard står i hele efterværnsperioden til rådighed i en akut funktion.

– Model 2:, Holbrogaard og kommunen deles om opgaverne i udslusnings- og efterværnsperioden.

– Model 3: Kommunen styrer selv udslusningen/efterværnet, eventuelt med ansættelse af en kontaktperson fra Holbrogaard.