Døgntelefon: 62 62 18 00

✓ Hvert barn har eget værelse og toilet​

✓ Mulighed for at få folkeskolens afgangseksamen

Målgruppen​

Der tilbydes døgnbehandling til 10 psykisk sårbare unge i alderen 12 – 18 år, ofte med begyndende personlighedsforstyrrelser eller andre former for psykiatriske problemstillinger; samt unge der har været udsat for traumatiserende overgreb. Unge der ofte har mistet den overordnede grundlæggende lyst til livet.

Efter det 18. år er der mulighed for at tilbyde støtte og efterværn.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et udviklende og omsorgsfuldt struktureret miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi, undervisning og social træning.

Den unges vanskeligheder kan vise sig ved svære adfærdsforstyrrelser, svag jeg-identitet, lav selvfølelse, angst, følelsesmæssig usikkerhed/umodenhed i forhold til både sig selv og relationen til andre mennesker, koncentrationsbesvær og alvorlige vanskeligheder i kontakten til andre mennesker i sociale og følelsesmæssige sammenhænge. 

Derfor bliver det ofte vanskeligt for dem at:

  • Fungere i almindelig skole eller uddannelsesforløb.
  • Lære af egne erfaringer i sociale sammenhænge.
  • Fastholde aktiviteter over tid.
  • Mobilisere den for situationen adækvate/nødvendige impulsstyring.
  • Kende forskel på virkelighed og fantasi (virkelighedsforvrængning bliver en måde at være i verden på).
  • Mærke og udtrykke egne fysiske, sociale og følelsesmæssige behov.
  • At mærke og holde egne grænser.
  • Knytte tætte følelsesmæssige bånd.
  • Have tillid til voksne

På Holbrogaard modtager vi unge i alderen 12 til 18 år med mulighed for efterfølgende efterværn.

De fleste af vores unge har været udsat for forskellige former for og grader af omsorgssvigt, med deraf følgende tilknytningsvanskeligheder. De har ofte en begyndende personlighedsforstyrrelse og / eller en psykiatrisk problemstilling. Deres sind har lidt overlast og skade, der har givet dem emotionelle vanskeligheder. De synlige symptomer kan være stress, angst, depression, stemmehøring, hallucinationer, selvskadende adfærd, suicidal adfærd eller spiseforstyrrelse.

Vi modtager også unge, der har været udsat for seksuelle eller andre traumatiserende overgreb. Vores unge er kognitivt almindeligt begavede og er i stand til at reflektere og arbejde med indre styring.

Ofte vil denne gruppe af unge have mange konflikter med både sig selv og omverden. Det kan betyde, øget risiko, for at blive misbrugt på forskellige måder.

Behandlingsstedet Holbrogaard lægger vægt på at skabe et behandlingsmiljø, som i praksis betyder, at den unge får en oplevelse af at kunne påvirke sine livsomstændigheder, hvilket er vigtigt i forhold til identitetsdannelse og selvværd.

Behandlingsforløbet er af en sådan karakter, at den unge skal sikres et professionelt og omsorgsfuldt miljø, med nærværende voksne. Et miljø hvor den unge kan blive skærmet i forhold til omverdenen og samtidig være i et udviklingsrum, som fremmer de udviklingspotentialer den unge har.

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, aktive stofmisbrugere og aggressivt udadreagerende.​

Ønsker du at høre mere?

Vil du høre mere om hverdagen på Holbrogaard, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi besvarer henvendelser inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kompetent og fagudannet personale

Vi er et personale på ca. 17 veluddannede engagerede medarbejdere med socialfaglige grunduddannelser. Socialpædagoger- og assistenter, lærere, social- og sundhedsassistenter, psykoterapeuter, ergoterapeuter m.m.

Efter afsluttet behandlingsforløb, tilbyder vi udslusning i efterværn til egen bolig eller hjemgivelse til familien, bosted eller efterskole. Udslusningsforløb og evt. efterværn sker i samarbejdet med den unges kommune.

Det helt overordnede mål er, at den unge bliver så selvstændig, at den unge er klar til at klare sig selv i livet fagligt, socialt og personligt.

Den Selvejende Institution
​Behandlingsstedet Holbrogaard

CVR: 30016998

Smiley ordning

Her finder du os

Nabgyden 10, 5600 Faaborg

Klik her for rutevejledning

Følg os på Facebook

Kontakt os

Døgntelefon: 62 62 18 00

E-mail: holbrogaard@holbrogaard.dk

Sikkermail via Virk.dk : 30016998

eller SIKKERMAIL