Døgntelefon: 62 62 18 00

✓ Hvert barn har eget værelse og toilet​

✓ Mulighed for at få folkeskolens afgangseksamen

Den unge og familien​

​Nogle af de unge har igennem store dele af deres opvækst haft en adfærd, som har bekymret forældre og professionelle og som har ført til forskellige former for hjælpeforanstaltninger. 

Andre unge opleves at ændre sig markant over kort tid ved fx at trække sig tilbage fra kontakt med andre mennesker, få tvangshandlinger eller selvskadende handlinger.

Det er for alle familier et stort tab, at skulle erkende, at ens barn har en psykisk lidelse, som kan indvirke på hele familiens liv. Holbrogaard indgår derfor i et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, så de får relevant indflydelse på deres barns udvikling og mulighed for at holde kontakten til den unge under hele forløbet på Holbrogaard.

Det er af afgørende betydning, at kontakten til forældre, søskende, øvrig familie og netværk understøttes. Forældrene deltager i statusmøder med de unge, ligesom der vil være en tæt dialog mellem hjemmet og Holbrogaard. 

​Herudover vil Holbrogaard være vært ved forskellige arrangementer, hvor forældre og familie deltager, fx høstfest, aktivitetsdag, m.m.

Det er en løbende erkendelsesproces, at skulle bearbejde psykiske problemstillinger og det kan være nyttigt med netværksgrupper mellem forældre og andre betydningsfulde mennesker i den unges liv. Erfaringsudvekslingen understøtter bearbejdningsprocessen og derfor også kontakten til den unge. Hovedparten af de unges forældre er meget opmærksomme på, om deres barn får den støtte og omsorg der er nødvendig for barnets optimale udvikling og psykiske velbefindende.

Ved indskrivningen af den unge vil forældrene modtage et overskueligt informationsmateriale om huset og dets traditioner, regler og struktur. Der kan evt. vælges et forældreråd, som drøfter generelle og overordnede temaer i relation til Holbrogaards hverdag og drift.

Ønsker du at høre mere?

Vil du høre mere om hverdagen på Holbrogaard, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi besvarer henvendelser inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kompetent og fagudannet personale

Vi er et personale på ca. 17 veluddannede engagerede medarbejdere med socialfaglige grunduddannelser. Socialpædagoger- og assistenter, lærere, social- og sundhedsassistenter, psykoterapeuter, ergoterapeuter m.m.

Efter afsluttet behandlingsforløb, tilbyder vi udslusning i efterværn til egen bolig eller hjemgivelse til familien, bosted eller efterskole. Udslusningsforløb og evt. efterværn sker i samarbejdet med den unges kommune.

Det helt overordnede mål er, at den unge bliver så selvstændig, at den unge er klar til at klare sig selv i livet fagligt, socialt og personligt.

Den Selvejende Institution
​Behandlingsstedet Holbrogaard

CVR: 30016998

Smiley ordning

Her finder du os

Nabgyden 10, 5600 Faaborg

Klik her for rutevejledning

Følg os på Facebook

Kontakt os

Døgntelefon: 62 62 18 00

E-mail: holbrogaard@holbrogaard.dk

Sikkermail via Virk.dk : 30016998

eller SIKKERMAIL