Holbrogaard

 

Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for psykisk sårbare unge mellem 12-18 år, ofte med begyndende personlighedsforstyrrelser og psykiatriske problemstillinger. Det er muligt at fortsætte på Holbrogaard efter det 18`ende år i efterværn/udslusning. Vi ligger på Fyn kun 200 meter fra det sydfynske øhav lidt øst for Fåborg med udsigt udover vandet. Rammerne er en firlænget gård, hvor hver ung har eget værelse med tilhørende bad og toilet. Hovedbygningen rummer køkken, opholdsstuer, spisestue og administration.

Holbrogaard har sin egen interne skole, med plads til 12 unge. Undervisningen tilrettelægges efter hver enkelt elevs behov og der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve.

De unge på Holbrogaard er normalbegavede indadvendte unge med psykiske og/eller psykiatriske problemstillinger. Holbrogaard tilbyder et miljøterapeutisk behandlingsforløb med tilhørende skolegang i et trygt, udviklende og omsorgsfuldt struktureret miljø.

Hverdagen danner rammen om alt behandlingsarbejdet og alle aktiviteter på Holbrogaard.  Både behandlingsarbejdet og aktiviteterne tilrettelægges på en sådan måde, at barnet eller den unge både føler sig støttet og udfordret på samme tid. Vi tror på, at der skal tryghed til at turde tage nye skridt og at de nye skridt er med til at udvikle hele den unges personlighed i retning af at kunne mestre sit liv bedre

Vores behandlingsmæssige tilgang til de unge, tager udgangspunkt i den medfølgende handleplan fra anbringende kommune. Med afsæt i denne handleplan udarbejder vi, efter en kortere observationsperiode, en behandlingsplan med overordnede mål og delmål.

Vi arbejder med 3 parametre i vores behandlingsplaner:

 

Den pædagogiske tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i en meget struktureret      miljøterapeutisk tankegang, ud fra den enkeltes unges problemfelt og funktionsniveau. Vi arbejder meget med udgangspunkt i indre styring. Dagligdagen har sin faste rytme. Vi har meget fokus på strukturen i dagligdagen,og relationen til den unge. Når livet bliver uoverskueligt og overvældende for den unge, tænker vi det er vigtigt, at der er noget som er som  det plejer at være, fx. at måltiderne er på faste tidspunkter, skolen starter altid  samme tid.

Den terapeutiske tilgang, hvor vi arbejder ud fra en psykodynamisk miljøterapeutisk tankegang. Gennem ugentlige individuelle terapeutiske samtaler, arbejder vi med den unges selvindsigt, selverkendelse og ofte grundlæggende manglende lyst til livet. Vi prøver at arbejde gennem symptomerne, ned til de dybere liggende egentlige årsager, for gennem erkendelse af disse, at skabe nyt rum for vækst og udvikling i en positiv retning. Vi tilbyder ligeledes, såvel pædagogiske som terapeutiske, samtaler med mor og far eller hele familien samlet. Det er vigtigt at den unge mærker, at far og mor anerkender og støtter vores samlede behandlingsindsats.

Den undervisningsmæssige tilgang, hvor vi i vores interne skole med plads til max. 12 elever, udarbejder individuelle årsplaner og elevplaner. Undervisningen indgår som en naturlig del af vores miljøterapeutiske behandlingsarbejde, samtidig med at skolen fastholder de rent skolefaglige mål. Vi opfylder naturligvis folkeskolens gældende krav om tilbud til fag og timetal på forskellige klassetrin.

 

Vi er et personale på ca. 17  veluddannede engagerede medarbejdere med socialfaglige grunduddannelser. Socialpædagoger- og assistenter, lærere, social- og sundhedsassistenter, psykoterapeuter ergoterapeuter m.m.

Efter afsluttet behandlingsforløb, tilbyder vi: udslusning i efter værn til egen bolig eller hjemgivelse til familien, bosted eller efterskole. Udslusningsforløb og evt. efterværn sker i samarbejdet med den unges kommune.

Det helt overordnede mål er, at den unge udvikler færdigheder til at kunne klare sig selv i livet fagligt, socialt og personligt.

Link til vores smiley:Smiley ordning