Holbrogaard

Information om coronavirus:

https://holbrogaard.dk/information-om-coronavirus/

Information om coronavirus til forældre:

https://holbrogaard.dk/coronainfo-til-foraeldre/

Holbrogaard er et behandlingssted for psykisk sårbare unge mellem 13-18 år, ofte med begyndende personlighedsforstyrrelser og psykiatriske problemstillinger. Det er muligt at bo på Holbrogaard indtil det 23. år. Vi ligger på Fyn kun 200 meter fra det sydfynske øhav lidt øst for Fåborg med udsigt udover vandet. Rammerne er en firlænget gård, hvor hver ung har eget værelse med tilhørende bad og toilet. Hovedbygningen rummer køkken, opholdsstuer, spisestue og administration.

Holbrogaard har sin egen interne skole, med plads til 12 unge. Undervisningen tilrettelægges efter hver enkelt elevs behov og der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve.

De unge på Holbrogaard er normalbegavede indadvendte unge med psykiske og/eller psykiatriske problemstillinger. Holbrogaard tilbyder et miljøterapeutisk behandlingsforløb med tilhørende skolegang i et trygt, udviklende og omsorgsfuldt miljø.

Hverdagen danner rammen om alt behandlingsarbejdet og aktiviteter på Holbrogaard.  Både behandlingsarbejdet og aktiviteterne tilrettelægges på en sådan måde, at barnet eller den unge både føler sig støttet og udfordret på samme tid. Vi tror på, at der skal tryghed til at turde tage nye skridt og at de nye skridt er med til at udvikle hele den unges personlighed i retning af at kunne mestre sit liv bedre.

Dagligdagen har sin faste rytme. Vi har meget fokus på strukturen i dagligdagen, og relationen til den unge. Når livet bliver uoverskueligt og overvældende for den unge, tænker vi det er vigtigt, at der er noget som er som det plejer at være, fx. at måltiderne er på faste tidspunkter, skolen starter altid samme tid, de voksne er der for at støtte og vejlede.

Hver uge har den unge samtale med en terapeut eller psykolog.

Vi er et personale på 20 veluddannede engagerede medarbejdere

Vi tilbyder efter værn og udslusning til enten andet bosted eller egen bolig. Den unge vil som regel stadig i en periode været indskrevet på Holbrogaard. Udslusningsforløb og efter værn sker i samarbejdet med den unges kommune.

Det helt overordnede mål er, at den unge bliver så selvstændig, at den unge er klar til, at klare sig selv i livet både fagligt, socialt og personligt.

 

Link til vores smiley:Smiley ordning