SKOLEN

Skolen

Holbrogaard´s interne skole er en lille skole med plads til 12 elever. Vi møder eleverne der, hvor de er, og vi fokuserer på rummelighed og god atmosfære. Vi afviger tit fra den traditionelle formelle skoletænkning, og prøver på anden vis at nå til en læringssituation. Tit og ofte kommer eleverne med dårlige oplevelser fra skolen, og det bryder vi med, ved at gøre læring til oplevelse. Hvis og når man er klar til det, er der mulighed for, at tage en Folkeskolens Afgangsprøve.

Skolen har sin egen multisal, hvor der spilles musik, dyrkes idræt, og set film på projektor. Vi har 2 klasselokaler med naturskønne omgivelser. Der er også puderum, til dem, der lærer bedst ved at ligge i bløde omgivelser. Der er frikvartersrum, hvor der spilles spil i frikvarterene.

Fællesskabets værdier sættes højt, og hver dag starter vi med en fællessamling, hvor der bliver givet beskeder.