SKOLEN

Skolen

Behandlingsstedet Holbrogaards Interne Skole

Behandlingsstedets Holbrogaards Interne Skole er en integreret del af den miljøterapeutiske behandling på Behandlingsstedet Holbrogaard.

 

Om skolen

I skolen er vores primære opgave at skabe et trygt læringsrum. Vi møder de unge med en anerkendende tilgang, hvor de er personligt, fagligt og socialt. Vi har fokus på at tilrettelægge undervisningen indenfor den enkeltes nærmeste udviklingszone, hvor vi understøtter elevens behov for selvbestemmelse, kompetence og samhøringhed.

Behandlingsstedet Holbrogaards Interne Skole er en lille skole med plads til 12 elever. Vi har 10 pladser til de unge fra bodelen og har derudover 2 pladser til eksterne elever.

Ofte kommer eleverne med dårlige oplevelser fra tidligere, det bryder vi med ved at gøre læring til en oplevelse.

Behandlingsstedet Holbrogaards Interne Skole underviser i den fulde fagrække, med afsluttende FP9/10.

Vi udarbejder elevplaner og behandlingsplaner for den enkelte elev i tæt samarbejde med bodelen og de behandlingsansvarlige. Planerne opdateres jævnligt på Holbrogaards  behandlingskonferencer.

PPR er en tæt samarbejdspartner, som vi løbende er i dialog med. Vi samarbejder med de anbringende kommuners socialrådgivere. Derudover samarbejder vi med BUP, OUH, VISO og øvrige nødvendige fagkonsulenter.

Vi vægter forældresamarbejdet højt og har løbende kontakt med forældrene. Derudover indbydes der til to årlige skole/hjem samtaler.

 

Dagligdagen

Skoledagen begynder med morgenmad og efterfølgende fælles morgensamling.

Morgensamlingen bruger vi på at se nyheder, hvor den enkelte elev også afstemmer dagen med læreren, så vi kan differentiere undervisningen og bedst muligt afstemme den enkeltes zone for læring.

De faglige timer foregår i små grupper.

Eleverne har deres egen plads, som indrettes ud fra behov. Fysik / kemi foregår på den lokale folkeskole og varetages af vores lærere. Ligeledes har vi i vinterperioden lejet os ind i nærliggende lokaler til idrætsundervisningen.

Som en del af undervisningen på Behandlingsstedet Holbrogaards Interne Skole er der behandling på skemaet. Det forventes, at eleven deltager i samtaler med vores psykoterapeut og modtager kropsterapeutisk behandling, herunder b.la. zone- og massageterapi. Ydermere er der mulighed for mindfulness.