Vaerdier

VÆRDIER OG VISIONER

Vi er åbne, nysgerrige og tilgængelige for de unge og i forhold til alt nyt, der kan bidrage til de unge og stedets udvikling.

Vi ser de unge både med deres syge og deres sunde del og tror på at deres ressourcer kan give dem et værdigt liv.

Vi lytter til de unge, går i dialog og giver dem mulighed for en realistisk og indre styret tilgang til deres handlinger.

Vi er rummelige, nærværende og skaber plads til hjælpsomhed.

Vi værdsætter forskelligheden, ærligheden overfor og accepten af hinanden.

Vi skaber i samværet med de unge et miljø, der giver trygge forandrings- og modningsmuligheder for dem.

Vi medinddrager forældre og pårørende, for at understøtte legaliteten i den unges ophold på Holbrogaard.

Vi udvikler og dygtiggør os fagligt og menneskeligt – det er en fortløbende udvikling nu og fremover.

Vi ønsker at videregive de behandlingsmæssige erfaringer vi får sammen med de unge gennem temadage og undervisning. Dette er ligeledes en fortløbende process.

Vi har en vision om at udvide vores fysiske rammer, så der kan bo yderligere 2 – 4 unge på Holbrogaard.