OM HOLBROGAARD

Holbrogaard er oprindeligt en gård bygget omkring 1900. I 2006 besluttede Drost Fonden at købe ejendommen og stille den til rådighed for Den Selvejende Institution, behandlingsstedet Holbrogaard. Inden Drost Fonden overtog ejendommen fungerede den som rekreationssted for mennesker, som havde brug for at komme sig oven på operationer mm , eller som bare havde brug for at være i smukke og rolige omgivelser for en stund.

Behandlingsstedet Holbrogaard har siden 2007 fungeret som hjem for 10  børn og unge, som på grund af deres psykiske vanskeligheder har brug for intensiv døgnbehandling. Det vil sige en behandling, som man ikke kan forvente kan varetages hverken i familien eller på daglig basis.

Den daglige behandling varetages af kompetente socialfaglige medarbejdere, som er uddannet som pædagoger, social og sundhedsassistenter og socialrådgiver. Den psykoterapeutiske behandling varetages af Holbrogaards psykolog og de uddannede psykoterapeuter.

Vi har en vision om på sigt at kunne forbedre og udvidde de fysiske rammer, så vi kan modtage 2-4 flere børn og unge.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen for Den selvejende Institution Behandlingsstedet Holbrogaard har det overordnede økonomiske, behandlingsmæssige og pædagogiske ansvar.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer og er selvsupplerende. En af medlemmerne er repræsentant for personalet på Holbrogaard. Lederen deltager altid i møderne, som holdes ca. hvert kvartal.

Bestyrelsen består af:

Birgitte Jacobsen, formand og medstifter af Den Selvejende Institution.

Kirsten Skøtt

Alice Rasmussen

Janne Saabye, medarbejderrepræsentant.

 

link til vores Smiley ordning: Smiley