DEN UNGE OG FAMILIEN

Den unge og familien

Nogle af børnene og de unge har igennem store dele af deres opvækst haft en adfærd, som har bekymret forældre og professionelle og som har ført til forskellige former for hjælpeforanstaltninger. Andre unge opleves at ændre sig markant over kort tid ved fx at trække sig tilbage fra kontakt med andre mennesker, få tvangshandlinger eller selvskadende handlinger.

Det er for alle familier et stort tab, at skulle erkende, at ens barn har en alvorlig psykisk lidelse, som vil indvirke på hele familiens liv. Holbrogaard indgår derfor i et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, så de får relevant indflydelse på deres barns udvikling og mulighed for at holde kontakten til den unge under hele forløbet på Holbrogaard.

Det er af afgørende betydning, at kontakten til forældre, søskende, øvrig familie og netværk understøttes. Forældrene deltager i statusmøder med de unge, ligesom der vil være samtaleforløb med forældre.

Herudover vil Holbrogaard være vært ved forskellige arrangementer hvor forældre og familie deltager, fx høstfest, aktivitetsdag, m.m.

Det er en løbende erkendelsesproces, at skulle bearbejde psykisk sygdom og det kan være nyttigt med netværksgrupper mellem forældre og andre betydningsfulde mennesker i den unges liv. Erfaringsudvekslingen understøtter bearbejdningsprocessen og derfor også kontakten til den unge. Hovedparten af de unges forældre er meget opmærksomme på, om deres børn får den støtte og omsorg og de aktivitetstilbud i det omfang og af den kvalitet forældrene mener er nødvendig for deres barns udvikling og psykiske velbefindende.

Ved indskrivningen af den unge vil forældrene modtage et overskueligt informationsmateriale om huset og dets traditioner, regler og struktur. Der kan evt. laves et forældreråd som drøfter generelle og overordnede temaer i relation til Holbrogaard´s hverdag og drift.