MILJØTERAPI

Miljøterapi

Miljøterapi er en pædagogisk og socialpsykologisk behandlingsmetode, der baserer sig på det enkelte barns problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges med fokus på udvikling, hvor der lægges vægt på relationen mellem barnet, barnet og omgivelserne og barnet og personalet.

Psykoterapi er en psykologisk behandlingsmetode hvor der arbejdes med barnet eller den unges udviklings-følelses og tanke mæssige aspekter af en problemstilling

Frit efter: L. Kronsted og C. Petersen-Bønding 2007.