EFTERVÆRN & UDSLUSNING

Autoværn

Når der på et statusmøde er besluttet, at den unge skal begynde en udslusning, tager HBG efterfølgende kontakt til sagsbehandleren for at aftale, dels hvad der kan lade sig gøre og dels hvem der gør hvad.

Derefter lægger den unge, uu- vejleder, forældrene og HBG en plan for udslusningen/efterværn:

  • Hvilken uddanelse eller arbejde/praktisk eller lignende skal den unge starte på?
  • Hvor skal den unge bo?
  • Hvilken støtte får den unge brug for?

HBG har 3 modeller at tilbyde kommunerne:

– Model 1:, hvor HBG finder en egnet bolig og støtter den unge dels fra en kontaktperson, der bl.a. hjælper den unge med at passe sine ting og
administrere økonomi, dels ved fortsat terapeutiske samtaler og dels ved at stå til rådighed i en akut funktion.

– Model 2:, hvor HBG og kommune deles om opgaverne i udslusnings- og efterværnsperioden.

– Model 3: hvor kommunen selv styrer udslusningen/efterværnet og ansætter en kontaktperson fra HBG.

Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for unge, som er godkendt efter seviceslovens § 66 stk 1 nr. 5 og lov om socialtilsyn § 5. Der tilbydes døgnbehandling til 10 – 12 unge i alderen 10 – 18 år med svære personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser; samt unge der har været udsat for traumatiserende overgreb.

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, aktive stofmisbrugere og aggressivt udadreagerende.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi og social træning.

Behandlingsmiljøet er forankret i en psykodynamisk forståelse af de unge. Vi arbejder udfra miljøterapeutiske principper for at fremme de unges identitetsfølelse, selvstændighed, sociale funktion og mestring af deres vanskeligheder. Opholdstiden på Holbrogaard vil være forskellig fra ung til ung.