Døgntelefon: 62 62 18 00

✓ Hvert barn har eget værelse og toilet​

✓ Mulighed for at få folkeskolens afgangseksamen

Personale

Fagligt Grundlag

De unges problemstillinger har betydning for de krav, der stilles til medarbejderne.

Udover personlige kompetencer såsom psykisk robusthed, empati, samarbejdsevne, energi, kreativitet og en høj frustrationstærskel, har personalet uddannelsesmæssige og behandlingsmæssige kompetencer, der er nødvendige for at udføre et kompetent behandlingsarbejde med en så vanskelig gruppe unge.

Personalet består af medarbejdere, som har en relevant socialfaglig uddannelse, bl.a. social og sundhedsassistent, pædagog, lærer , psykoterapeut, ergoterapeut, kontorassistent og pedel. Vi har et tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i Odense. Personalegruppen har kendskab til sygdomsforståelse og børn og unges normaludvikling. En del af personalet har, eller er i gang med en relevant psykoterapeutisk efteruddannelse på psykodynamisk grundlag.

Der er på Holbrogaard et kontinuerligt miljøterapeutisk uddannelsesforløb, som er med til at sikre et højt fagligt niveau. Det tætte relationsarbejde og de komplekse symptomer hos de unge betinger en løbende faglig opkvalificering indenfor det miljø- og psykoterapeutiske arbejdsfelt.

Holbrogaard benytter sig af eksterne fagkonsulenter til efteruddannelse og supervision for at styrke og sikre en helhedsorienteret indsats overfor de unge og deres familier.

Holbrogaards personale arbejder med tværfaglighed og personlig involvering.

Eksterne samarbejdspartnere

Landsforeningen af opholdssteder (LOS)

Behandlingsstedet Holbrogaard er medlem af LOS. 

Tilbudsportalen 

Her kan du styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte. Se Holbrogaards profil på tilbudsportalen.

Drost Fonden

Indtil 31/11-2021 ejes Holbrogaards bygninger af Drost Fonden, Att. Advokatfirmaet Arup og Hvidt, Nørre Voldgade 88,1358 København K og udlejes til Den Selvejende Institution Holbrogaard. Drost fonden har til formål at støtte sindslidendes forhold og behandling. Fonden driver 4 instiutioner/bosteder for unge og voksne.

Pr. 1/12-2021 har Drost fonden doneret bygningerne til Den Selvejende Institution Holbrogaard. 

Børn og Unge Psykiatrien 

Mobilteamet deltager kontinuerligt efter aftale på vores behandlingskonferencer.

De 7

Holbrogaard deltager i et netværk af professionelle behandlingstilbud på Fyn.Netværket består af: Behandlingsstedet Holbrogaard, Asgaard-Søddinge, Natur og Helhedsskolen Årslev, Æblegården og Munkegården.

Mød vores team

Stine 

Socialfaglig medarbejder

Martin

​​Socialfaglig medarbejder

Krestina

Socialfaglig medarbejder

Jan 

Forstander

Jeanette

Socialfaglig medarbejder

Jette M

Socialfaglig medarbejder

Merete

Souschef

Ditte

​Skolelærer

Ønsker du at høre mere?

Vil du høre mere om hverdagen på Holbrogaard, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi besvarer henvendelser inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kompetent og fagudannet personale

Vi er et personale på ca. 17 veluddannede engagerede medarbejdere med socialfaglige grunduddannelser. Socialpædagoger- og assistenter, lærere, social- og sundhedsassistenter, psykoterapeuter, ergoterapeuter m.m.

Efter afsluttet behandlingsforløb, tilbyder vi udslusning i efterværn til egen bolig eller hjemgivelse til familien, bosted eller efterskole. Udslusningsforløb og evt. efterværn sker i samarbejdet med den unges kommune.

Det helt overordnede mål er, at den unge bliver så selvstændig, at den unge er klar til at klare sig selv i livet fagligt, socialt og personligt.

Den Selvejende Institution
​Behandlingsstedet Holbrogaard

CVR: 30016998

Smiley ordning

Her finder du os

Nabgyden 10, 5600 Faaborg

Klik her for rutevejledning

Følg os på Facebook

Kontakt os

Døgntelefon: 62 62 18 00

E-mail: holbrogaard@holbrogaard.dk

Sikkermail via Virk.dk : 30016998

eller SIKKERMAIL