Information om coronavirus

Orientering!    

Opdateret 12/3-2020

Efter regeringens anbefalinger i forhold til risici for spredning af coronavirus, har ledelsen på Holbrogaard fra og med i dag indført nedenstående ændringer på Holbrogaard.

Holbrogaard er en privat organisation som arbejder med særligt udsatte og sårbare børn og unge, og er derfor undtaget fra lukning af institutionen.

Vi støtter fuldt op om regeringens anbefalinger, og gør alt hvad vi kan for at håndtere denne situation så fornuftigt som muligt.

 

 • Onsdagsmøderne som vi kender dem er aflyst. Personalemøde er onsdag fra 14-15 og med deltagelse af formiddags- og eftermiddagspædagoger. I denne tid er det formiddagspædagogen om onsdagen, som tjekker op på unge i weekenden. Husk at ingen unge tager offentligt transport.
 • Aftaler/møder ud af huset, skal hvis muligt aflyses eller afholdes via telefon/video.
 • arrangementer ud af huset er helt generelt indstillet, eller vurderes helt individuelt fra gang til gang alt efter situationen. Transport med offentlige transportmidler er indstillet. Indkøbsturen mandag er bibeholdt, dog med særlig opmærksomhed på god hygiejne.
 • Terapeut samtaler og massageterapi er indstillet.
 • Skolen holder åbent som normalt, dog med reduceret skema fra 10-12.
 • Ferie som er planlagt pr. dags dato er godkendt. Alle fremtidige ferieønsker skal godkendes af Carsten. Grundet denne situation er ferieplanlægning på langsigt ikke muligt pt.
 • Afspadsering kan blive suspenderet, hvis det vurderes nødvendigt. Afspadsering kan gives fra dag til dag.
 • Hygiejne: hjælp de unge med at holde god hygiejne. Nattevagten aftørrer alle håndtag i hele huset.

Der skal sprittes hænder før og efter man tager mad. Husk at holde ekstra god køkkenhygiejne.

 

 • Hvis vi får mistanke om coronasmitte på gården, skal  vedkommende flyttes til et af de værelser, som vil blive klargjort til karantæneværelser.
 • I forhold til myndighedernes generelle retningslinjer og forholdsregler, som vi også på Holbrogaard tilstræber at efterleve, findes disse på hjemmesiden coronasmitte.dk
 • Heraf vil det også fremgå, at bliver nogen smittet og testet positiv for corona, så vil Styrelsen for Patientsikkerhed blive kontaktet, og derefter er det Styrelsen, der individuelt træffer beslutninger i den konkrete situation om karantæne og regler/rammer for dette.
 • Helt generelt opfordrer vi alle til at holde sig opdaterede løbende via alle relevante medier. Holbrogaard vil lægge evt. interne opdateringer ud på Bosted.
 • I tilfælde af der komme skærpede instrukser fra myndighederne eller ved stort sygefravær i personalet, kan det være nødvendigt at ændre i vagtplanen, så vi kører med døgnvagter. Dette kan være tilfældet for alle ansatte.

 

 

 

 

Skal du rejse?

 • De ovennævnte tiltag betyder også, at hvis du planlægger eller har planlagt en ferierejse til et af derisikoområder, vil vi kraftigt henstille til, at du ikke gennemfører rejsen af hensyn til smitterisikoen for dig og dine kolleger.
 • Hvis du vælger at gennemføre ferierejsen alligevel, må du forvente, at det vil blive anset for selvforskyldt sygefravær, hvis du bliver smittet med coronavirus under eller efter rejsen og ikke kan komme på arbejde. Du vil derfor ikke have ret til løn under sygefraværet. På grund af myndighedernes anbefalinger vil du – uanset om du er smittet eller ej – under alle omstændigheder blive sendt hjem i 14 dage efter en sådan ferierejse, og det vil i så fald ske uden løn.
 • Du kan læse mere om anbefalingerne her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/nye-anbefalinger-fra-sundhedsstyrelsen-om-at-blive-hjemme-i-to-uger
 • De særlige risikoområder omfatter pt. dele af Norditalien, Kina, Iran og Sydkorea. Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledning kan findes her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
 • Nyeste informationer fra Sundhedsstyrelsen findes her: http://sst.dk/coronavirus

 

 

Gode råd

Som arbejdsplads anbefaler vi, at vi bevarer roen, men at vi selvfølgelig bruger vores sunde fornuft og følger de gode råd for at hindre smitte:

 • Vask hænder ofte.
 • Brug håndsprit.
 • Skal du nyse eller hoste, så gør det for eksempel i engangslommetørklæde, alternativt albuebøjningen.
 • Begræns fysisk kontakt

Vi holder os løbende opdateret om myndighedernes anbefalinger og følger disse.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Helle eller Carsten.

 

 

Mvh.

 

Helle og Carsten.