PERSONALE

Fagligt Grundlag

De unges problemstillinger har betydning for de krav, der stilles til medarbejderne.

Udover personlige kompetencer såsom psykisk robusthed, empati, samarbejdsevne, energi, kreativitet og en høj frustrationstærskel, har personalet uddannelsesmæssige og behandlingsmæssige kompetencer, der er nødvendige for at udføre et kompetent behandlingsarbejde med en så vanskelig gruppe unge.

Personalet består af medarbejdere, som har en relevant socialfaglig uddannelse, bl.a. social og sundhedsassistent, nattevagt, pædagog, lærer , psykoterapeut, ergoterapeut, kontorassistent og pedel. På konsulentbasis har vi tilknyttet en speciallæge i psykiatri. Endvidere har vi et tæt samarbejde med børne og ungdomspsykiatrien i Odense. Personalegruppen har kendskab til sygdomsforståelse og børn og unges normaludvikling. En del af personalet har, eller er i gang med en relevant psykoterapeutisk efteruddannelse på psykodynamisk grundlag.

Der er på Holbrogaard et kontinuerligt miljøterapeutisk uddannelsesforløb, som er med til at sikre et højt fagligt niveau. Det tætte relationsarbejde og de komplekse symptomer hos de unge betinger en løbende faglig opkvalificering indenfor det miljø- og psykoterapeutiske arbejdsfelt.

Holbrogaard benytter sig af eksterne fagkonsulenter til efteruddannelse og supervision for at styrke og sikre en helhedsorienteret indsats overfor de unge og deres familier.

Holbrogaards personale arbejder med tværfaglighed og personlig involvering.

Eksterne samarbejdspartnere

Landsforeningen af opholdssteder (LOS), botilbud og skolebehandlingstilbud. Se holbrogaards profil på LOS her.

Tilbudsportalen. Her kan du styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte. Se Holbrogaards profil på tilbudsportalen her.

Drost Fonden. Holbrogaards bygninger ejes af Drost Fonden, Att. Advokatfirmaet Arup og Hvidt, Nørre Voldgade 88,1358 København K og udlejes til Den Selvejende Institution Holbrogaard. Drost fonden har til formål at støtte sindslidendes forhold og behandling. Fonden driver 4 instiutioner/bosteder for unge og voksne.

Børn og Unge Psykiatrien. Mobilteam deltager fast hver 3 uge på vores behandlingskonferencer.

De 7: Et netværk af professionelle behandlingstilbud på Fyn.Netværket består af: Behandlingsstedet Holbrogaard, Asgaard-Søddinge, Natur og Helhedsskolen Årslev, Æblegården, Munkegården og Gl. Højgaard.