facebook

holbrogaard

Skolen

Holbrogaard´s interne skole er en lille skole med plads til 12 elever. Vi møder eleverne der, hvor de er, og vi fokuserer på rummelighed og god atmosfære. Vi afviger tit fra den traditionelle formelle skoletænkning, og prøver på anden vis at nå til en læringssituation. Tit og ofte kommer eleverne med dårlige oplevelser fra skolen, og det bryder vi med, ved at gøre læring til oplevelse. Hvis og når man er klar til det, er der mulighed for, at tage en Folkeskolens Afgangsprøve.

Brobygning/Praktik

For de elever, hvor det giver mening, skaber vi mulighed for at komme i brobygning eller praktik og for nogens vedkommende begge dele. Det sker gennem et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor vi sikre forståelse og interesse for, at medvirke til, at lige netop vores elever kan få et succesfuldt ophold.

Faciliteter

Skolen har sin egen multisal, hvor der spilles musik, dyrkes idræt, og set film på projektor. Vi har 2 klasselokaler med naturskønne omgivelser. Der er også puderum, til dem, der lærer bedst ved at ligge i bløde omgivelser. Der er frikvartersrum, hvor der spilles spil i frikvarterene.

Fællesskabets værdier sættes højt.